Gadające Dachówki

Gadające Dachówki

Idea „Gadających dachówek" powstała z potrzeby stworzenia przestrzeni do spotkań ludzi ciekawych naszej mazursko — warmińskiej tradycji; z połączenia wielu dziedzin nauki. Natura i psychologia, jako interakcja sztuki zainspirowanej przyrodą. My wszyscy nosimy w sobie niezwykłe historie, dzielimy się doświadczeniem ucząc się od siebie tego, co najcenniejsze — bycia poprzez rozmowę z drugą osobą. „Gadające dachówki" tworzą swoistą ścieżkę edukacyjną, ważną ze względu na możliwości rozwoju turystyki kulturowej. Koncepcja programu zajęć narodziła się w trakcie pracy naukowo — badawczej wykonywanej w ramach współpracy Instytutu Hortiterapii z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko — Mazurskiego. Projekt „Gadające Dachówki" został wyróżniony nagrodą czytelników Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego i przyznaniem Złoty Człowiek Warmii i Mazur w kategorii nauka i edukacja.

Instytut Hortiterapii prowadzi seminaria o historii regionalnej połączone z warsztatami hortiterapii w oparciu o wykorzystanie bogactwa kultury ludowej oraz roślinnej Warmii i Mazur możliwego dzięki pracy i rozmowie przy dekorowaniu dachówek. „Gadające dachówki" w doskonały sposób łączą przeszłość z nowoczesnymi technologiami, m.in. zastosowanie QR kodów i Internetu. Upiększone farbami oraz roślinami dachówki mówią o ludziach i miejscach, czyli o warmińskich i mazurskich domach, na których kiedyś leżały. Opowiadają o wsiach i miasteczkach, zapomnianych historiach i tych nowo odkrytych przez turystów przybywających na Mazury. Elementy roślinne przybliżają piękno naszej ziemi, a przede wszystkim są doskonałą edukacją pro środowiskową. Pokazują zachwyt człowieka nad przyrodą i otaczającym nas światem. Każdy artysta tworzący gadające dachówki przekazuje cząstkę samego siebie.

Gadające Dachówki to innowacja, która ma za cel popularyzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur w formie interaktywnych zajęć, które budują relacje między turystami a społecznością lokalną oraz poszerzają wiedzę o regionie. Ukazują wielokulturowość, bogactwo kultur tutaj występujących.

Na więcej ciekawostek o magii Gadających Dachówek zapraszamy na blog prof. Stanisława Czachorowskiego: gadajacedachowki.blogspot.com