• ZIELONE WARSZTATY

  Zapewniamy  eko-florystyczne warsztaty hortiterapii  w terminach:

    LATO, JESIEŃ, ZIMA , WIOSNA

  ZIELONE WARSZTATY  Spotkania z przyrodą  *:. Mazurskie  kwietne lato nad jeziorami. Kłobukowe opowieści w kwiatowych barwachKwiatowy Dar   - hortiflorystyka z zielnika

  * Najpiękniejsze Świtezianki * Letnie marzenie.*  Zielony Ogród Cudów.* Kwiatem malowane. * Ogrody w doniczkach. * Zielonym do góry. *Czary lasu i pól. * Zielone smaki.* Lato królowej Róży. * Bal kwiatów. *Roślinne dialogi słońca z księżycem.

   

  INFORMACJA:

  Zielone Warsztaty HORTITERAPII przeprowadzamy w różnych grupach wiekowych i z dziećmi o rożnej sprawności manualnej. Zajęcia trwają ok. 2-3 godzin. Czas trwania dopasowujemy do potrzeb grupy. Biorą w nim udział zarówno dzieci jaki i ich rodzice. To HORTITERAPIA i eko-florystyczna atrakcja dla osób kochających kwiaty i przyrodę, służąca także wzbudzeniu zainteresowania ekologią. Zajęcia w grupie interaktywnej sprzyjają  kształtowaniu więzi międzyludzkiej oraz poprzez specyficzną tematykę warsztatów wyrabiają empatyczną postawę wobec przyrody. Wielorakość i zróżnicowanie środków wyrazu sprawiają, że organizowane przez nas zajęcia  edukują w sposób sugestywny i nie nużący. W trakcie zajęć posługuję się  sztuką florystyczną i plastyką, poezją , teatrem oraz muzyką.

   

   *Każde zajęcia mają odrębny temat do, którego przygotowuję  konspekt. Skonstruowane są na zasadzie schematu: Prezentacja i wprowadzenie;Prelekcja tematyczna bedąca podstawowym środkiem edukacji ekologicznej, etnograficznej i prozdrowotnej w projekcie; Pokaz florystyczny hortiterapii; Praca warsztatowa indywidualna i zespołowa; Event powstałych kompozycji; Sprawdzenie zasobu przyswojonych wiadomości przez konkurs Wszyscy Zielono Przytomni; Wręczenie Certyfikatu Zielonego Ekoflorysty i przekazanie materiałów wspomagających program edukacji ekologicznej  przez florystykę ( specjalny pakiet  z certyfikatem)

  DLA DZIECI  

  Podczas warsztatów hortiterapii każde dziecko wykonuje swoją florystyczną kompozycję. Nie musi znać się na kwiatach, żeby dać sobie radę. Zajęcia trwają około 2  godzin.  Możemy pracować w każdym miejscu gdzie dzieci będą mogły usiąść przy stole , w hotelu , pensjonacie, szkole, świetlicy lub dowolnym  miejscu na wolnym powietrzu.

   Każdy uczestnik warsztatów hortiterapii otrzyma specjalny certyfikat świadczący  o wysłuchaniu specjalnej prelekcji poprzedzającej zajęcia praktyczne a zawierające elementy edukacji przyrodniczej. Zajęcia opierają się na sporządzonych konspektach do każdego z proponowanych tematów. Dzięki sztuce florystyki potrafimy wzbudzić zainteresowanie  ekologią oraz stymulować refleksyjne myślenie w kierunku odpowiedzialności za ekorozwój świata. Hortiterapia, etnobotanika i Florystyka jako nauka o florze w połączeniu z bukieciarstwem jest doskonałym sposobem  na atrakcyjne przekazanie treści edukacyjnych związanych z wieloma zagadnieniami na przykład: poszerzaniem zakresu wiadomości o przyrodzie i etnografii regionu,  zdrowym sposobem życia i żywienia. Razem z certyfikatem – dyplomem dzieci otrzymują materiały wspomagające dydaktykę zajęć. Często są to rożnego typu broszury  informujące np. o zasadach prawidłowego zachowania nad wodą czy też w lesie (materiały Instytutu Hortiterapii m.in. dotyczące ochrony przyrody) Po części wstępnej i prelekcji  następuje cześć praktyczna – zielone warsztaty ( przykłady ćwiczeń w załączniku)

   W trakcie zielonych warsztatów hortiterapii i etnobotaniki opowiem i pokażę, jak bez umiejętności zasad kompozycji można z ogólnie dostępnych materiałów florystycznych i naturalnych własnoręcznie wykonać uroczą przyrodniczo- kwiatowa niespodziankę. Jest oryginalna sztuka oparta na wieloletnim doświadczeniu zajęć Hortiterapii. Wykonana indywidualnie kompozycja florystyczna jest miłą pamiątką i świadectwem odbycia hortiteraputycznych zielonych warsztatów stanowiąc własność uczestnika.

   

  Liczba artykułów:
  9
  • OGRODY ZDROWIA

   Zielone warsztaty- To atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny

    Hortiterapia  ekologia i florystyka. Zielona Akademia to oferta zawierająca zestaw zajęć realizowanych w ogrodach zdrowia z elementami sztuk plastycznych, teatru, muzyki i przyrodniczej terapii dla różnych grup wiekowych dzieci i ich rodziców. Warsztaty przez związane z nimi prelekcje tematyczne są formą edukacji o wymiarze florystycznym i ekologicznym

    

    

   Cele warsztatów to przede wszystkim  interaktywna edukacyjna zabawa dla wszystkich w świecie Eko-florystyki

   ·         rozbudzanie  zainteresowania ekologią przez florystykę ukierunkowaną na rozwój bodźców sensorycznych by stymulować wrażliwość na otaczający świat – troska o środowisko

   ·         kształtowanie postawy proekologicznej poprzez udział w projekcie Zielone Dzieciaki, który jest specjalnym programem edukacyjnym prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie www.zielonedzieciaki.ffp.org.pl rozwój emocjonalny przez przygodę z eko-florystyką i przyrodą

   ·         empatia  przez kontakt ze światem roślin

   ·         rozwijanie inwencji twórczej w wielu dziedzinach związanych z florystyką

   ·         akceptacja siebie i innych

   ·         Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania jak i obowiązującej podstawy programowej. Opracowujemy stale własne materiały dydaktyczne w postaci nowych prelekcji do warsztatów.

   ·         udział w ogólnopolskim programie Floryści Dzieciom, celem Akcji jest edukacja i wychowanie przez mile spędzony czas wśród kwiatów oraz poznanie podstawowych zasad bukieciarstwa

   ·         prezentacja młodych talentów w systemie internetowych mediów- na naszych stronach i naszych partnerów tzw Zielonych Przyjaciół umieszczamy  relacje z spotkań oraz efekty realizowanych projektów a także twórczość naszych Zielonych Dzieciaków

   ·          naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia i projekty informacyjne

    

   ·         Celem wyrabianie umiejętności dzielenia się najprostszymi darami świata dziecięcego

   Liczba artykułów:
   4
 • Wydarzenia

  Witam !

  Zapraszam do lektury informacji na stronie naszego bloga www.hortiterapia.blogspot.com

  Liczba artykułów:
  14
 • Dziedzictwo KIP
  Liczba artykułów:
  2
 • Mazurski klaster
  Liczba artykułów:
  1
 • Hortiterapia

  Instytut Hortiterapii –projekt  wielopłaszczyznowy.

  Zofia Wojciechowska

  Instytut Hortiterapii

   

  W Polsce hortiterapia nie jest oficjalnie uznaną przez ośrodki medyczne formą terapii i rehabilitacji, chociaż zajęcia ogrodnicze włączane są do programów ośrodków dysponujących zapleczem ogrodniczym, takich jak domy opieki społecznej, szpitale psychiatryczne, ośrodki odwykowe, warsztaty terapii zajęciowej. Według założeń, zajęcia z hortiterapii mają wpłynąć na zwiększenie koordynacji ruchowej, poprawę kondycji fizycznej, obniżenie stresu, napięcia i agresji, poprawę koncentracji i kondycji psychicznej, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

   

  Zielona przestrzeń i ogrody wypełnione energią roślin przyciągają miłośników przyrody, którzy w sposób czynny lub bierny uczestniczą często nieświadomie w hortiterapii.Konsekwentnie wszystko, co może dać nam ogród, należy nazwać – ogrodoterapią.

   

  W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce seminarium poświęcone hortiterapii. Powstaje publikacja złożona z materiałów poseminaryjnych zawierająca ekstrakty z wykładów. Celem tego opracowania seminaryjnego jest podniesienie wiedzy i kompetencji, zwiększenie efektywności i profesjonalizmu  działalności w obszarze placówek służby zdrowia, instytucji i ośrodków  zajmujących się działalnością terapeutyczną, edukacyjną oraz programami  ekonomii społecznej. Wydawnictwem tym inicjujemy działania o znaczeniu informacyjnym z zakresu przyrodolecznictwa, profilaktyki i polityki prozdrowotnej. Nasze działania są adresowane do pracowników w sferze pożytku publicznego, w tym dla przedstawicieli JST, instytucji rynku pracy, członków oraz pracowników organizacji pozarządowych i gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów hotelowych np. typu SPA & Wellness. Wszystkich miłośników ogrodów.

  Projekty Instytutu Hortiterapii mają na celu przedstawienie nowych możliwości jakie istnieją w sferze „ zielonej gospodarki” i co za tym idzie tworzenia „ zielonych miejsc” pracy. Obecnie wdrażamy koncepcje tzw. mobilnych ogrodów zdrowia i natury. Prowadzimy badania procesów kulturotwórczych jakie zachodzą w przestrzeni ogrodu. Podjęliśmy działania na rzecz ustanowienia zawodu hortiterapeuty. Przygotowujemy specjalne wydawnictwo – pierwszą w Polsce monografię poświęconą hortiterapii.

  W Instytucie Hortiterapii prowadzone są zajęcia na świeżym powietrzu w ogrodzie, w środowisku naturalnym, w szklarniach oraz w pomieszczeniach podczas deszczowych dni. W przypadku zajęć na świeżym powietrzu to jest to przede wszystkim uprawa roślin użytkowych i ozdobnych na wzniesionych zagonach ułatwiających prace ogrodnicze. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia w pomieszczeniach jest to zwykle: układanie bukietów, uprawa roślin doniczkowych, tworzenie kompozycji zapachowych czy kwiatowe aranżacje z suszu. Warsztaty Hortiterapii umożliwiają wyrażanie własnych emocji i poznawanie samych siebie. Pozwalają rozwijać pasje i umiejętności manualne każdego uczestnika warsztatów. Zajęcia jakie prowadzi Instytut Hortiterapii realizowane są nie tylko w naszej pracowni ale także w każdym innym wyznaczonym miejscu (szkoła, przedszkole, dom kultury, ośrodek terapii zajęciowej, obiekt turystyczny i hotelowy itp.)

   

  Realizujemy specjalne zajęcia dedykowane poszczególnym grupom m.in. naszą specjalnością jest warsztat hortiterapeutyczny połączony z programem prozdrowotnej profilaktyki dla diabetyków. Animacja słowem a przede wszystkim kontakt z żywymi roślinami daje uczestnikom poczucie bezpośredniego przebywania wśród przyrody. Sensoryczne doznania oraz stałe budowanie więzi społecznej w trakcie zajęć uwalnia pozytywne emocje, uspokaja i wycisza.

  W planach Instytutu jest także zakładanie ogrodów hortiterapii, tworzenie i projektowanie kącików hortiterpeutycznych, zielonych placów zabaw. Podczas warsztatów z ogrodoterapii zaobserwowałam u większości uczestników proces budzenia się świadomości znaczenia działań prozdrowotnych, profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania wykluczenia społecznego. Warsztaty wzbogacone są o formę prezentacji slajdów, pogawędki o określonej tematyce nawiązującej do specyfiki zajęć, wprowadzam tematy z historii regionu – etnobotaniczne. Spotkania w Zielonej Akademii prowadzone są dla wszystkich grup wiekowych. Organizowane są również kursy, szkolenia oraz pokazy i wydarzenia artystyczne związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu.

   

   

  Kontakt: Zofia Wojciechowska

   INSTYTUT HORTITERAPII

  e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Program Pomost w Radio Wnet

   

   

  NOTKA

  Zajęcia o charakterze hortiterapeutycznym prowadziłam w kilku miejscach w Polsce w latach 2007-2013: Festiwal Kwiatów w Zamku Książ, w ogrodach Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie współpracując z Fundacją „ Nasze Dzieci” KO IP CZD, w Zespole Szkół Specjalnych w IP CZD w Warszawie, w ogrodach Anina w Warszawie, w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie, świetlicy środowiskowej w Mrągowie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Mrągowie, w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie w Eko- marinie, ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych w Warszawie ’Chata’ oraz na pokazach podczas ekologicznych spotkań w Ogrodzie Botanicznym UW i innych miejscach związanych z kwiatami i ogrodami a także w pracowni florystycznej i Nocy Biologów na UWM oraz w trakcie Dni Dziedzictwa oraz Nocy Muzeów.

   

   

   

  Liczba artykułów:
  4
  • WSPÓŁPRACA

    

    

   WSPÓŁPRACA

    
   Witam!


   Chętnie podejmę współpracę w zakresie redagowania artykułów sponsorowanych związany z ogrodami oraz
    dotyczących obiektów turystycznych zachowujących walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego :
   • testowania na stronie firmowej www i blogu sprzętu ogrodniczego oraz nasion, nawozów itp. 
   • reklamowania produktów ekologicznych,wyposażenia ogrodu, tarasu, balkonu itp. 
   • reklamy wydarzeń florystycznych, ogrodniczych i ekologicznych na naszych stronach oraz w social mediach 
   • organizacji eventów i konkursów dla miłośników hortiterapii, florystyki i ogrodów (ich forma i przebieg do indywidualnego ustalenia) 
   • organizacji kursów hortitrapii i szkoleń z zakresu zielonego marketingu
   • tworzenia dedykowanych  ofert hortiterapeutycznych

   Z przyjemnością podejmę także współpracę w zakresie:
   • redagowania tekstów o tematyce ogrodniczej w magazynach internetowych i tradycyjnych 


   Ponadto oferuję współpracę w zakresie usług promocji w moim autorskim programie radiowym Program Pomost :
        
   • udział bezpośredni w programie, nagrania i wywiady
   • sesja zdjęciowa produktów ogrodniczych, roślin dla potrzeb firm, portali lub czasopism 
   • fotoreportaż z wydarzeń ekologicznych, imprez florystycznych, targów ogrodniczych itp. 
   • nagrania i wywiady w obiektach turystycznych 
   • wydawnictwa audio

   Program Pomost współpracując z mediami krajowymi i polonijnymi  ma duży oddźwięk wśród słuchaczy, blog oraz nasze strony na FB notują ponad kilkanaście tys. odsłon; na życzenie udostępniam szczegółowe statystyki bloga.

   Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt na adres mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Pozdrawiam
   red. Zofia Wojciechowska
   tel  518 921 104

    

    

    

   Liczba artykułów:
   2
   • ZIELONE MAZURY - OFERTA

    dedykowane działaniom profilaktycznym, Diabetykom i miłośnikom ogrodów związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu oraz z  przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu -  oferta na 2014 R.

    INSTYTUT HORTITERAPII.

    Zielony Promień, ul. Krzywa 70,  11- 700 Mrągowo Zofia Wojciechowska – hortiterapia i etnobotanika. www.hortiterapia.blogspot.com Tel. 518 921 104

    e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     INSTYTUT HORTITERAPII © ZIELONE MARZENIA.

    Zieleń w domu, zieleń w ogrodzie 

    PAKIET TURYSTYCZNY WEEKENDOWY min. 10 osób max. 20 osób

    3 dni – 2 noclegi

    CENA:….,- PLN/os.  

    Program

    Dzień 1 (piątek) Zielony Wieczór

    16:00 – Przyjazd i zakwaterowanie

    17:00 – 18:00 Obiadokolacja – spotkanie integracyjne

    19:00 – 20:00  Zajęcia florystyczne hortiterapii  w hotelu, spotkania z trenerami

     

    Dzień 2 ( sobota) Ja w ogrodzie

    8:00 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania

    9.00 – spotkanie z trenerami diabetologii

    10:00 – Warsztaty „Ja w ogrodzie”-  szybki kurs na utrzymanie i pielęgnację ogrodów. Zwiedzanie Ogrodów, krótki kurs aranżacji roślinnych, atelier ogrodnika – sesja fotograficzna

     14:00 - Obiad w Hotelu

    15:00 – 18.00 Hortiterapia w przestrzeni ogrodu- zapoznanie się z zasadami i projektowanie rabaty zdrowia, zajęcia z trenerem hortiterapii i diabetologiem

    18:00-19:00 Czas wolny

    20:00-  Kolacja i zabawa integracyjna 

     

    Dzień 3 ( niedziela) Zielone marzenia

    8:00-9:30 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania

    10:00 – Spotkanie w ogrodzie i wręczenie certyfikatów

    14:00 - Obiad w hotelu

    16:00 – Wyjazd do domu

     

    Prowadzenie warsztatów z udziałem specjalistycznych trenerów: wizażysta, hortiterapeuta, psycholog, diabetolog : Instytut Hortiterapii. Zielony Promień. Warsztat hortiterapia- Zofia Wojciechowska. Animacja –Zofia Wojciechowska firma Zielony Promień

     

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    © Od Nowa

    PAKIET TURYSTYCZNY WEEKENDOWY min. 10 osób max. 20 osób

    CENA:….,- PLN/os. 

    PAKIET  7 –dni - 6 noclegów

    CENA: ….,- PLN /os.

     

    Przeznaczony dla Pań

     

    Program

    Dzień 1 (piątek) – Dzień Integracji

    18:00 – Przyjazd i zakwaterowanie

    19:00 - Kolacja

    20:00- Wieczorne spotkanie integracyjne & SPA

     

    Dzień 2 (sobota) -Dzień Sztuki Ziemi

    8:00-9:30 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania

    10:00 - Warsztaty w Ogrodach, warsztaty florystyczne, malowanie na szkle, zajęcia z trenerami hortiterapii i diabetologii

    14:00 - Obiad

    15:00 - Zwiedzanie atrakcji  regionu – aktywny wypoczynek

    19:00 - Kolacja (ognisko przy hotelu ) + aromatyczne pochodnie i Jacuzzi

     

    Dzień 3 (niedziela) Dzień zdrowego odżywiania

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 - Warsztaty Nowa Ja, spotkanie z dietetykiem i trenerami diabetologii

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- Wędzenie ryb, wędlin, własne przetwory

    19:00 - Kolacja

    21:00- Wieczorny spacer po okolicy &SPA

     

    Dzień 4 (poniedziałek). Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

    8:00- śniadanie

    9:00 – spotkanie z trenerem diabetologii

    10:00 - Zwiedzanie okolic - atrakcje regionu;

    14:00- Obiad w trasie

    15.00 – aktywny wypoczynek z trenerem sportu diabetologiem   

    19:00 – Kolacja - przysmaki z domowej spiżarni

     

    Dzień 5 (wtorek) Dzień sportowy

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 - Na sportowo (aktywne zajęcia na dworze  -zimą/ sporty wodne -latem)

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- masaże i aromaterapia &SPA, spotkanie z trenerem masażystą diabetologiem

    19:00 - Kolacja

     

    Dzień 6 (środa)- Dzień Zdrowia

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 - Warsztaty dotyczące terapii: hortiterapia, aromoterapia, ziołolecznictwo, dendroterapia

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- Terapie-kosmetyka ekologiczna i biżuteria floralna, sesja zdjęciowa

    19:00 - Kolacja

    21:00  -Wieczorny spacer i Jacuzzi

     

    Dzień 7 (czwartek) Dzień urody i relaksu

    8:00- śniadanie

     9:00 – Zajęcia z trenerem diabetologiem

    10:00 - Warsztaty Nowa Ja: zajęcia kosmetyczne, lekcja makijażu, analiza kolorystyczna,

     odnajdywanie indywidualnego stylu, autoprezentacja

    14:00- Obiad 

    16:00- Wyjazd do domu

     

     

    Warsztaty z udziałem specjalistycznych trenerów: wizażysta, hortiterapeuta, psycholog, diabetolog

     

     Prowadzenie warsztatów: Instytut Hortiterapii. Zielony Promień. Warsztat hortiterapia- Zofia Wojciechowska. Animacja –Zofia Wojciechowska firma Zielony Promień

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ©Nowa Ja nowy Ty

     

    PAKIET TURYSTYCZNY 7 dni min. 10 osób max. 20 osób

    CENA:….,- PLN/os. 

    PAKIET  7 –dni - 6 noclegów

    CENA: ….,- PLN /os.

     

    Przeznaczony dla Pań i Panów

     

    Program

    Dzień 1 (piątek) – Dzień Integracji - Woda

    18:00 – Przyjazd i zakwaterowanie

    19:00 - Kolacja

    20:00- Wieczór zielonych tradycji  & Jacuzzi

     

    Dzień 2 (sobota) – Niebo

    8:00-9:30 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania

    10:00 - Warsztaty  Nowa Ja i Nowy Ty

    14:00 – Obiad

    15:00 –Warsztaty Nowa Ja i Ty/  Poznawanie atrakcji przyrodniczych  regionu /  warsztat wędkowania

    19:00 – Kolacja- pokaz wędzenia ryb   + aromatyczne pochodnie i Jacuzzi

     

    Dzień 3 (niedziela) Atelier Ogrodowe

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 - Warsztaty Nowa Ja, spotkanie z dietetykiem i diabetologiem

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00-  Nowa Ja i Ty  wspólne przygotowanie aranżacji /warsztaty hortiterapii florystyczne

    19:00 - Kolacja

    21:00- Wieczorny spacer po okolicy &SPA

     

    Dzień 4 (poniedziałek). Ziemia

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 –wyprawa terenowa i warsztaty hortiterapii

    14:00- Obiad w ogrodzie

    15.00 - Pokaz biżuterii floralnej

    17.00 - Spotkanie w Ogrodowym Atelier

    19:00 – Kolacja – zielony bufet/ przysmaki regionu

     

    Dzień 5 (wtorek) Ogień - Rowerowo i aktywnie

    8:00- Śniadanie

    9.00 – zajęcia z trenerem diabetologiem

    10:00 - Na sportowo rajd rowerowy po okolicy (gry terenowe i aktywne zajęcia na dworze -jesienią i zimą/ rajd rowerowy, kijki i  sporty wodne -latem)

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- masaże i aromaterapia &SPA

    19:00 – Kolacja

    Wieczór z pochodniami

     

    Dzień 6 (środa)- Dzień Zdrowia dla ciała i duszy

    8:00- Śniadanie

    9.00 – zajęcia z trenerem diabetologiem

    10:00 - Warsztaty dotyczące stylizacji Nowa Ja i Nowy Ty

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- Terapie- Projekcja  terapii: hortiterapia, aromoterapia, ziołolecznictwo, dendroterapia

    17.00 - Wellness & SPA

     kosmetyka ekologiczna i biżuteria floralna, sesja zdjęciowa

    19:00 – Kolacja

    21:00  -Wieczorny spacer i Jacuzzi

     

    Dzień 7 (czwartek) Dzień Nowa Ja i Nowy Ty

    8:00- Śniadanie

    9.00 – spotkanie z trenerem diabetologiem - podsumowanie

    10:00 – Zabawa – wybory Miss i Mister

    12.00 – uroczyste rozdanie certyfikatów

    14:00- Obiad 

    16:00- Wyjazd do domu

     

     

    Warsztaty z udziałem specjalistycznych trenerów: hortiterapeuta , psycholog, dietetyk i diabetolog

     

     Prowadzenie warsztatów: Instytut Hortiterapii. Zielony Promień. Warsztat hortiterapia- Zofia Wojciechowska. Animacja –Zofia Wojciechowska firma Zielony Promień

     

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ©  Zielone Emocje

    & SPA

    PAKIET TURYSTYCZNY dla DIABETYKÓW

     7 dni min. 10 osób max. 20 osób

    CENA:….,- PLN/os. 

    PAKIET  7 –dni - 6 noclegów

    CENA: ….,- PLN /os.

     

    Przeznaczony dla Pań i Panów

     

    Program

    Dzień 1 (piątek) – Dzień Integracji Zielona Ziemia

    18:00 – Przyjazd i zakwaterowanie

    19:00 - Kolacja

    20:00- Wieczór zielonej Warmii  + ognisko i aromatyczne pochodnie

     

    Dzień 2 (sobota) – Zielonym na Tak

    8:00-9:30 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania

    10:00 - Warsztaty  Odnowa/ spotkanie z trenerem dietetykiem i psychologiem

    14:00 – Obiad

    15:00 –Warsztaty wspólnego gotowania /  Poznawanie atrakcji kulinarnych regionu

    19:00 – Kolacja + aromatyczne pochodnie i Jacuzzi

     

    Dzień 3 (niedziela)  Nowa Ja i Ty

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 - Warsztaty Ogrodowe eko - sztuczki, spotkanie z diabetykiem

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00-  Nowa Ja i Ty  wspólne przygotowanie aranżacji /warsztaty hortiterapii florystyczne

    19:00 - Kolacja

    21:00- Wieczorny spacer po okolicy &SPA

     

    Dzień 4 (poniedziałek). Cuda Przyrody

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 –zajęcia z sportowym trenerem, wyprawa terenowa

    14:00- Obiad w ogrodzie

    15.00 - Warsztaty hortiterapii . Pokaz biżuterii floralnej

    17.00 - Spotkanie w Ogrodowym Atelier

    19:00 – Kolacja – zielony bufet/ przysmaki regionu

     

    Dzień 5 (wtorek) Zielono i aktywnie

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 – Zajęcia sportowe np. rajd rowerowy po okolicy, gry terenowe i aktywne zajęcia na dworze -jesienią i zimą/ kijki i  sporty wodne -latem)

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00-  zajęcia z trenerem, masaże i aromaterapia &SPA

    19:00 - Kolacja

     

    Dzień 6 (środa)- Dzień Zdrowia dla ciała i duszy

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 - Warsztaty diabetologiczne  Nowa Ja i Nowy Ty

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- Terapie- hortiterapia, aromoterapia, ziołolecznictwo, dendroterapia,  dotyczące stylizacji Nowa Ja i Nowy Ty

    17.00 – Spotkania z trenerem diabetologiem

    Wellness & SPA  kosmetyka ekologiczna.

    19:00 – Kolacja

    21:00  -Wieczorny spacer i Jacuzzi

     

    Dzień 7 (czwartek) Nowa Ja i Nowy Ty

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 – Zabawa – biżuteria floralna, sesja zdjęciowa

    12.00 – uroczyste rozdanie certyfikatów

    14:00- Obiad 

    16:00- Wyjazd do domu

     

     

    Warsztaty z udziałem specjalistycznych trenerów: hortiterapeuta , psycholog, dietetyk, diabetolog

     

     Prowadzenie warsztatów: Instytut Hortiterapii. Zielony Promień. Warsztat hortiterapia- Zofia Wojciechowska. Animacja –Zofia Wojciechowska

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    ©  Dziecko Relaks i My

    & ZIELONYM NA TAK

    PAKIET TURYSTYCZNY dla RODZINY

     7 dni min. 10 osób max. 20 osób

    CENA:….,- PLN/os. 

    PAKIET  7 –dni - 6 noclegów

    CENA: ….,- PLN /os.

     

     

    Program

    Dzień 1 (piątek) – Dzień Integracji

    18:00 – Przyjazd i zakwaterowanie

    19:00 - Kolacja

    20:00- Wieczór integracji + ognisko i aromatyczne pochodnie

     

    Dzień 2 (sobota) – Dzień historii

    8:00-Śniadanie w miejscu zakwaterowania

    9.00- spotkanie z trenerem diabetologiem

    10:00 – Warsztaty etnobotaniki  i gry terenowe

    14:00 – Obiad

    15:00 –Warsztaty hortiterapii florystyczne /  Poznawanie roślinnych tradycji regionu

    19:00 – Kolacja + aromatyczne pochodnie i Jacuzzi

     

    Dzień 3 (niedziela)  Zielone sztuczki w ogrodzie

    8:00- 9:30 – Śniadanie

    10:00 - Warsztaty dawnych rzemiosł i rękodzieła

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00-  Sztuka w ogrodzie /warsztaty hortiterapii florystyczne/ malowanie na szkle

    19:00 - Kolacja

    21:00- Wieczorny spacer po okolicy &SPA

     

    Dzień 4 (poniedziałek). Zielone cuda

    8:00 – Śniadanie

    9.00- spotkanie z trenerem diabetologiem

    10:00 – Hortiteraputyczna wyprawa  terenowa

    14:00- Obiad w ogrodzie

    15.00 - Warsztaty hortiterapii. Pokaz biżuterii floralnej

    17.00 - Spotkanie w Ogrodowym Atelier

    19:00 – Kolacja – zielony bufet/ przysmaki regionu

     

    Dzień 5 (wtorek) Zielono i aktywnie

    8:00– Śniadanie

    9.00 – zajęcia z trenerem diabetologiem

    10:00 – Zajęcia sportowe np. rajd rowerowy po okolicy, gry terenowe i aktywne zajęcia na dworze -jesienią i zimą/ wiosną i latem)

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- masaże i aromaterapia &SPA Jacuzzi

    19:00 - Kolacja

     

    Dzień 6 (środa)- Zielone fotosafarii

    8:00-  Śniadanie

    9.00- zajęcia z trenerem diabetoligiem

    10:00 - Warsztaty i zabawy rodzinne w terenie

    14:00- Obiad i czas na odpoczynek

    16:00- Spotkania z ogrodnikiem

    17.00 - Zajęcia dla całej rodziny Wellness & SPA - kosmetyka ekologiczna.

    19:00 – Kolacja

    21:00  - Wieczorny spacer i Jacuzzi

     

    Dzień 7 (czwartek)-  Zielono nam

    8:00 – Śniadanie

    9.00 – zajęcia podsumowujące z diabetologiem

    10:00 – Zabawa rodzinna

    12.00 – uroczyste rozdanie certyfikatów

    14:00- Obiad 

    16:00- Wyjazd do domu

     

     

    Warsztaty z udziałem specjalistycznych trenerów: hortiterapeuta , psycholog, dietetyk i diabetolog

     Prowadzenie warsztatów: Instytut Hortiterapii. Zielony Promień. Warsztat hortiterapia- Zofia Wojciechowska.

    Animacja –Zofia Wojciechowska

     

     

    Liczba artykułów:
    1
 • Strefa Eko

  Naszą specjalnością jest hortiterapia czyli leczenie pięknem roślin

   
   

  Ogrody stanowią doskonałe tło do zajęć, można spotkać się tam z kilkoma tysiącami gatunków roślin. Nowatorskie zajęcia terapii ogrodniczej adresowane są do placówek różnego typu ; ogrodów botanicznych i punktów dydaktycznych, pensjonatów, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, przedszkoli, szkół, świetlic, domów opieki, ośrodków odwykowych. Prowadzę całoroczne zajęcia związane z florystyką i hortiterapią. Zielone warsztaty realizuję według autorskich programów zarówno w ogrodach podejmując temat hortiterapii a także w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie dzięki florystyce udaje się osiągnąć wszystkie założenia hortiteraputyczne i efekty terapeutyczne. Przygotowuję warsztaty i wizyty w pokazowych ogrodach, które także stanowią doskonałą możliwość na wzbogacenie oferty tego typu przedsiębiorstw.

  Zajęcia w przestrzeni ogrodu, w środowisku naturalnym oraz w salach zamkniętych cieszą się sympatią nie tylko miłośników roślin. Zielone warsztaty hortiterapii w Zielonej Akademii to spotkania dla całej rodziny realizowane w obszarze 4 pokoleń. Piszę od 2007 roku zielone blogii dokumentujące prowadzone zajęcia www.zosiakwiatnatura.bloog.pl orazwww.zielonedzieciaki.bloog.pl obecnie założyłam blog www.hortiterapia.blogspot.com a także tworzę stronę poświęconą hortiterapii www.zielonypromien.btx.pl

  Instytut Hortiterapii i mój program Zielona Akademia można traktować jako Eko-innowacyjny produkt turystyczny w regionie, służący turystyce, podnoszący atrakcyjność oferty turystycznej gospodarstw agorturystcznych, dotyczący kreacji czasu wolnego, pakietu turystycznego zarówno dla mieszkańców jak i przybywających na Mazury turystów.

  Warsztaty Hortiterapii - Umożliwiają wyrażanie własnych emocji i poznawanie samych siebie. Pozwalają rozwijać pasje i umiejętności manualne każdego uczestnika warsztatów. Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, bądź w innym wyznaczonym miejscu (szkoła, przedszkole, dom kultury, ośrodek terapii zajęciowej, itp.) W swojej działalności wyszczególniłam tematyczne programy :

  • Warsztaty i pokazy florystyczne hortiterapii 
  • Kompozycje z kwiatów ciętych, suszonych a także również z roślin doniczkowych np. ogrody w doniczkach 
  • Wykłady i szkolenia z ogrodoterapii i etnobotaniki 
  • Spotkania w Zielonej Akademii dla wszystkich grup wiekowych 
  • Organizuję pokazy i wydarzenia artystyczne związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu 
  • Zakładanie ogrodów hortiterapii, tworzenie kącików hortiterputycznych, zielonych placów zabaw, opracowałam autorski projekt koncepcji tzw. mobilnych ogrodów zdrowia i natury 
  Zajęcia realizuję w systemie:

  • cyklicznych, prowadzonych jako cykl spotkań (np. 1 lub więcej x w tygodniu, miesiącu, semestrze) z wybranej dziedziny czy formy artystycznej lub rękodzielniczej (np. ceramika, hortiterapia , malowanie na szkle, ogrodnictwo i inne).  
  • okazjonalnych prowadzonym w formie jednorazowych spotkań doskonałych do przygotowania pamiątek i upominków na Dzień Mamy, Dzień Babci, Boże Narodzenie, bądź jako forma dodatkowej atrakcji z okazji Dnia Dziecka, festynu, itp . Zajęcia podzieliłam na 4 cykle odpowiadające poszczególnym porom roku. 
  INSTYTUT HORTITERAPII. NASZA ZIELONA AKADEMIA
  Obecnie tworzę Instytut Hortiterapii, który ma za zadanie skupiać zwolenników tej prekursorskiej metody. Od wielu lat przez swoje Stowarzyszenie Zielone Dzieci zajmuje się warsztatami. W firmie Zielony Promień pisze programy i realizuję seminaria oraz szkolenia i kursy dla osób indywidualnych, instytucji. Pracuję z Warmińską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz zajmuje się inicjowaniem działań z zakresu współpracy sieciowej. Moja firma jest innowacyjna gdyż budując Mazurski Klaster Turystyczny prowadzę działania informacyjne na rzecz klastringu w Polsce.

  Firma Zielony Promień - Prowadzi zajęcia o charakterze warsztatów, cyklicznych spotkań warsztatowych, zajęć hortiteraputycznych dla 4 grup wiekowych. Realizuję pilotażowy projekt w mrągowskiej Eko- mairnie oraz stały cykl spotkań Zielonej Akademii pod nazwą „ Klub Miłośników Roślin” w Mrągowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2012 i 2013 r. zielone warsztaty florystyczne hortiterapii w Akademii Seniorów Warmii i Mazur. Tło muzyczne moich zajęć jest starannie dobrane, często są to utwory barokowe w wykonaniu Pro Musica Antiqua – kameralnego zespołu z Olsztyna, utwory ze specjalnej płyty dedykowanej przyrodzie Warmii i Mazur. Nagrania zawierają oryginalne głosy zwierząt i są dodatkową formą terapii muzycznej. Używam na zajęciach pomocy edukacyjnych udostępnionych przez Mazurski Park Krajobrazowy , Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, wydawnictw florystycznych i przyrodniczych.

  Mrągowski UTW skupia prawie 500 członków. Koncentruje się na prowadzeniu form działalności, m.in.: edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Włącznie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego i aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych jest możliwa do osiągnięcia szczególnie w trakcie zajęć o charakterze hortiterpeutycznym. Instytut Hortiterapii i moja firma działa w myśl zasad CSR.

  Na zajęciach jakie prowadzę z grupami senioralnymi używam różnych technik hortiteraputycznych oraz komunikacji. Warsztaty wzbogacone są o formę prezentacji slajdów, wykład i seminarium, pogadnkę o określonej tematyce nawiązującej do specyfiki zajęć. W okresie przedświątecznym przed Bożym Narodzeniem wprowadzam tematy z historii regionu – etnobotaniczne spotkania takie jak np. w tradycji adwentowego wieńca gromadzą wielu uczestników. Animacja słowem a przede wszystkim kontakt z żywymi roślinami daje uczestnikom poczucie bezpośredniego przebywania wśród przyrody. Sensoryczne doznania oraz stałe budowanie więzi społecznej w trakcie zajęć uwalnia pozytywne emocje, uspokaja i wycisza.

  Lecznicza moc roślin – aromaterapia przez zapach jaki unosi się z np. gałązek świerkowych stymuluje czynności odpornościowe organizmu. Wyróżnicowanie barw używanych elementów roślinnych i dekoracyjnych kształtuje estetykę wśród uczestników budzi się potrzeba zamiany swego otoczenia, postrzegania samych siebie także jako części środowiska naturalnego. Używam kwiatów ciętych pochodzących z mazurskich ogrodów, lasu i pola oraz z włączam materiał typowo florystyczny. Różnorodność faktury i zróżnicowanie zapachów uatrakcyjnia prowadzone zajęcia. Szczególną uwagę zwracam na wytłumaczenie pochodzenia roślin, ich tradycji w mazurskim ogrodzie i naturalnym stanowisku, leczniczą właściwość używanego materiału roślinnego i zielarskiego. Podkreślam kody barw używanych kwiatów pozostawiając uczestnikom dowolność w kreowaniu swojej pracy. Opieram się na podstawowych zasadach kompozycji forystycznej kładąc nacisk przede wszystkim na doznania sensoryczne. Podczas prowadzenia warsztatów hortiterapii zaobserwowałam u większość warsztatowiczów proces budzenia się świadomości znaczenia działań prozdrowotnych, profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania wykluczenia społecznego.  

  PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY I SPONSORINGU
  Program edykacyjno – hortiteraputyczny pt. Zielona Akademia zawiera zestaw zajęć artystyczno-edukacyjnych dla grup szkolnych, przedszkolnych, ośrodków kultury, ośrodków terapii zajęciowej a także dla osób indywidualnych. Warsztaty nasze stanowią doskonałe uzupełnienie szkolnej i przedszkolnej edukacji artystycznej. Mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie podnoszenia jakości i rozszerzania oferty usług szkoleniowych, organizacji konferencji, szkoleń i debat dla kadry kierowniczej oświaty oraz wymiany myśli i doświadczeń. Adresat: nauczyciele placówek przedszkolnych.
  W programie kursu:

  • Wybrane metody terapeutyczne: hotiterapia, 
  • Znaczenie metod terapeutycznych dla polepszenia zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci z zaburzeniami i dzieci niepełnosprawnych; 
  • Przygotowanie przedszkola/Sali przedszkolnej od strony technicznej; 
  • Rodzaje hotiterapii i korzyści dla rozwoju dzieci z zaburzeniami i dzieci niepełnosprawnych w różnych obszarach; 
  • Ustalenie zasad w zakresie podejmowanych z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi prac w ogrodzie; 
  • Przykładowe scenariusze zabaw ogrodniczych dla dzieci. 
  • Propozycje urządzenia kącika-ogrodu z myślą o dzieciach z zaburzeniami rozwojowymi i dzieciach niepełnosprawnych, osobach starszych, osobach z dysfunkcjami. 
  Zapewniamy Sponsorom stałą promocję w naszej audycji radia internetowego „Program Pomost” i w „Zielonej Akademii” (baner, tabliczki z logo, miejsce na materiały reklamowe, Internet) oraz promocję Sponsorów podczas dorocznych wydarzeń. Zapraszamy do współpracy uczelnie i studentów oraz uczniów na praktyki i staże w ZIELONEJ AKADEMII i naszym Stowarzyszniu "Zielone Dzieci" oraz firmie ZIELONY PROMIEŃ. Proponujemy zajęcia w "Ogrodzie Hortiterapii" , zachęcamy do prowadzenia badań przyrodniczych, znakowania roślin, zapraszamy do udziału w akcjach wolontariatu w pracach w Stowarzyszeniu Zielone Dzieci. Współdziałamy z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim, jestem Interesarjuszem powstającego kierunku Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze, współpracownikiem grona Polskich Florystów związanych z portalem www.forumkwiataowe.pl przy organizacji ogólnopolskiej Akcji Floryści Dzieciom.

  Jestem z wykształcenia historykiem będąc absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń na wydziale historii- archiwistyki zaczęłam interesować się etnobotaniką. Na przełomie XX/XXI wieku zaczęłam prowadzić liczne spotkania związane z edukacją wielopoziomową tzw. poza formalną. W 2007 roku Fundacja Zielone Płuca Polski przyznała mi moje działania proekologiczne nagrodę ,,Zielonego Liścia,, im prof. Stefana Kozłowskiego. To wspaniała rekomendacja dla wszystkich programów edukacyjnych jakich jestem autorką. Zarówno w pracy jak i życiu codziennym, kieruję się mottem: „Bliżej natury – bliżej serca”. Uczestniczę od lat w wielu pokazach florystycznych o randze światowej m.in. w Zamku Książ. Jestem animatorem społecznego programu Zielone Dzieciaki – Ogród Cudów, który opracowałam w 2007 roku i prowadziłam szereg zajęć hortiteraputycznych jako wolontariusz w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 2009 roku powołałam do życia Stowarzyszenie Zielone Dzieci, które w swoim statucie wpisane ma zadania z zakresu hortiterapii. Wiele działań na rzecz integracji środowisk dziecięcych inicjowałam np. współrealizując program „Podaruj dziecku uśmiech” z Fundacją „ Nasze Dzieci” działającą przy Klinice Onkologii w IP CZD. Stworzyłam na Mazurach ruch nazwany „ zielonym wolontariatem”, jestem współautorką ekologicznych zeszytów edukacyjnych w zakresie ekologicznych projektów powstałych w ramach ogólnopolskiej Kampanii – Szkoły dla Przyrody roku 2010. Socjoogrodnictwo zajmuje się zależnościami między roślinami i ogrodnictwem a człowiekiem a społecznością. Działanie terapeutyczne roślin, ogrodu, ogrodnictwa określane jest mianem hortiterapii. Możliwości terapeutyczne roślin zaczęto dostrzegać na przełomie XVIII i XIX wieku w USA, Anglii, Hiszpanii, choć już w starożytnym Egipcie lekarze dworscy zalecali spacery w ogrodach członkom rodziny królewskiej, cierpiącym na zaburzenia umysłowe.

  W XIX wieku zaczęto dostrzegać oddziaływanie roślin przede wszystkim na psychikę ludzi. Wprowadzono prace ogrodnicze i polowe do programu terapii. Ośrodki dla umysłowo chorych tworzono na terenach wiejskich lub zakładano w otoczeniu budynków parki i ogrody warzywne oraz sady. W 1936 r. w Anglii ogrodnictwo uznano za metodę terapii nie tylko dla chorych psychicznie, ale także fizycznie. W 1951 roku terapię ogrodniczą wprowadzono w jednym ze szpitali w USA, jako oficjalną metodę leczenia. Hortiterapia lub inaczej ogrodoterapia to najprościej rzecz ujmując leczenie za pomocą ogrodów. W hortiterapii wykorzystuje się pracę fizyczną w terapii osobowości i resocjalizacji. Terapia ta, rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy, polega na urządzaniu ogrodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych m/in psychiczne, które uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Wpływa to pozytywnie na ich samopoczucie i proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem. W naszych zajęciach w ogrodzie zastosowaliśmy florystykę używając jej jako metody artystycznego kontaktu z rośliną.

  W Polsce hortiterapia nie jest oficjalnie uznaną przez ośrodki medyczne formą terapii i rehabilitacji, chociaż zajęcia ogrodnicze włączane są do programów ośrodków dysponujących zapleczem ogrodniczym, takich jak domy opieki społecznej, szpitale psychiatryczne, ośrodki odwykowe, warsztaty terapii zajęciowej. Według założeń, zajęcia hortiterapii mają wpłynąć na zwiększenie koordynacji ruchowej, poprawę kondycji fizycznej, obniżenie stresu, napięcia i agresji, poprawę koncentracji i kondycji psychicznej, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, przede wszystkim podopiecznych fundacji.

  Przypomnijmy, że podstawowym założeniem hortiterapii jest obcowanie z naturą, której już w starożytności przypisywano lecznicze moce. Dziś się to potwierdza dzięki terapii, w której rośliny mają wspomóc proces leczenia szpitalnego. Jak to działa? Dzieci przychodzą na zielone warsztaty do ogrodu, spotykają się w prawdziwym Ogrodzie Botanicznym, gdzie wykwalifikowani terapeuci prowadzą różnego rodzaju zajęcia, m.in. zajęcia na temat kolorów czy zapachów roślin znajdujących się w ogrodzie. Mali pacjenci mają szansę je zobaczyć, dotknąć, a niektórych nawet posmakować! Dodatkowo prowadzą własny ogródek – sadzą rośliny, opiekują się nimi, patrzą jak się zmieniają i rosną. Uczestniczą też w warsztatach florystycznych, podczas których mogą nauczyć się układać kwiaty, tym samym podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (mogą np. uzyskać tytuł pomocnika bukieciarza). Terapeuci starają się, aby dzieci poznawały ogród wszystkimi zmysłami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności mali pacjenci nieświadomie wykonują jednocześnie ćwiczenia rehabilitacyjne, uczą się przy tym pracować w grupie. Terapia dla dzieci, relaks dla rodziców i opiekunów to także mile spędzony czas rodzinny.

  Ogrodoterapia wpływa pozytywnie nie tylko na dzieci, ale również na rodziców i opiekunów, którzy są często zmęczeni zarówno fizycznie, jak i psychicznie (ciągle martwią się o swoje dzieci, starając się jak najskuteczniej walczyć o poprawę ich zdrowia). Kontakt z naturą uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. Dzięki spędzaniu wolnego czasu w ogrodzie rodzi się też pewna więź między pacjentami a terapeutami, która pomaga budować wzajemne zaufanie, co z kolei wspomaga proces rehabilitacji.

  Zofia Wojciechowska
  Liczba artykułów:
  1